Обов язки народного депутата україни

Конституційно-правовий статус народного депутата

Народний депутат України є обраний відповідно до Закону України «Про вибори народних депутатів України” представник Українського народу у Верховній Раді України і уповноважений ним протягом строку депутатських повноважень здійснювати повноваження, передбачені Конституцією України та законами України.

Народним депутатом України може бути лише громадянин України, який на день виборів досяг 21 року, має право голосу і проживає в Україні протягом останніх п’яти років. Народний депутат повинен мати громадянство України.

Не може бути обраним до Верховної Ради України громадянин, який має судимість за вчинення умисного злочину, якщо ця судимість не погашена і не знята у встановленому законом порядку. Народні депутати України здійснюють свої повноваження на постійній основі. Це означає, що вони повинні відмовитись від іншого представницького мандата і не можуть перебувати на державній службі, їм забороняється займатись будь-якою діяльністю, крім наукової та викладацької.

Повноваження народних депутатів України набувають чинності з моменту складання ними перед Верховною Радою України відповідної присяги. Якщо народний депутат відмовляється складати присягу, то він втрачає депутатський мандат, і у відповідному виборчому окрузі мають відбутися нові вибори до Верховної Ради України.

Права народного депутата України на пленарних засіданнях Верховної Ради України:

Народний депутат на пленарному засіданні Верховної Ради України має право:

1) обирати і бути обраним на посади Голови Верховної Ради України, Першого заступника і заступника Голови Верховної Ради України;

2) обирати і бути обраним до органів Верховної Ради України;

3) пропонувати питання для розгляду Верховною Радою України або її органами;

4) виступати із законодавчою ініціативою у Верховній Раді України;

5) звертатися із депутатськими запитами, вимагати відповіді на них;

6) брати участь у дебатах, ставити запитання доповідачам, головуючому на засіданні;

Народний депутат має право законодавчої ініціативи

Обов’язки народного депутата України:

Народний депутат зобов’язаний:

1) дбати про благо України і добробут Українського народу, захищати інтереси виборців та держави;

2) бути присутнім та особисто брати участь у засіданнях Верховної Ради України та її органів, до складу яких його обрано;

3) особисто брати участь у голосуванні з питань, що розглядаються Верховною Радою України та її органами;

10) завчасно повідомляти про неможливість бути присутнім на засіданні Верховної Ради України;

11) постійно підтримувати зв’язки з виборцями, вивчати громадську думку, потреби і запити населення

12) проводити особистий прийом громадян у дні, визначені Верховною Радою України для роботи з виборцями.

Рішення про дострокове припинення повноважень народного депутата України приймається більшістю від конституційного складу Верховної Ради України (має проголосувати не менше 226 народних депутатів).

Важливими формами депутатської діяльності є депутатський запит і депутатське звернення.

Депутатський запит — це поставлена на сесії Верховної Ради України вимога народного депутата України до певних органів та посадових осіб дати офіційне роз’яснення з питань, віднесених до їх компетенції.

Депутатське звернення — це викладена в письмовій формі пропозиція народного депутата, звернена до посадових осіб державних органів, керівників підприємств, установ та організацій, здійснити певні дії, дати офіційне роз’яснення чи викласти позицію з питань, віднесених до їх компетенції.

Гарантії:

Непорушність повноважень народного депутата України Ніхто не має права обмежувати повноваження народного депутата, крім випадків, передбачених Конституцією України, цим та іншими законами України.

Недоторканність народного депутата України Народний депутат не може бути без згоди Верховної Ради України притягнутий до кримінальної відповідальності, затриманий чи заарештований.

Звільнення народного депутата України від призову на військову службу

Державне страхування народного депутата України Життя і здоров’я народного депутата підлягають обов’язковому державному страхуванню за рахунок бюджетних призначень на забезпечення діяльності Верховної Ради України на суму десятирічного грошового утримання народного депутата.

Фінансування видатків, пов’язаних з депутатською діяльністю — Міністерство фінансів України щомісячно зобов’язане перераховувати на рахунок Верховної Ради України не менше однієї дванадцятої частини суми бюджетних призначень на забезпечення діяльності Верховної Ради України.

Помічники-консультанти народного депутата України Народний депутат може мати до тридцяти одного помічника-консультанта.

Источник

Про статус народного депутата України
Стаття 24. Обов’язки народного депутата України

Народний депутат зобов’язаний:

1) дбати про благо України і добробут Українського народу, захищати інтереси виборців та держави;

2) додержуватися вимог Конституції України, цього Закону, закону про регламент Верховної Ради України та інших законів України, додержуватися присяги народного депутата України;

3) бути присутнім та особисто брати участь у засіданнях Верховної Ради України та її органів, до складу яких його обрано;

4) особисто брати участь у голосуванні з питань, що розглядаються Верховною Радою України та її органами;

5) виконувати доручення Верховної Ради України, відповідного комітету, депутатської фракції (групи), тимчасової спеціальної або тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України, до складу яких його обрано;

6) інформувати Верховну Раду України та її органи, до складу яких його обрано, про виконання доручень Верховної Ради України та її органів;

7) додержуватись вимог трудової дисципліни та норм депутатської етики;

8) як член депутатської фракції (групи):

додержуватись вимог Положення про депутатську фракцію (групу);

виконувати функції, закріплені Положенням про депутатську фракцію (групу), відповідно до цього Закону, закону про регламент Верховної Ради України та інших законів України;

представляти інтереси депутатської фракції (групи) у комітеті, тимчасовій спеціальній або тимчасовій слідчій комісії, до складу яких його обрано;

9) як член комітету, тимчасової спеціальної або тимчасової слідчої комісії:

бути присутнім на засіданнях комітету, підкомітету, тимчасової спеціальної чи тимчасової слідчої комісії, до складу яких його обрано, та брати участь у їх роботі;

додержуватись порядку та норм депутатської етики на засіданнях комітету, його підкомітетів, тимчасової спеціальної або тимчасової слідчої комісії та робочих груп органів Верховної Ради України;

виконувати доручення комітету, підкомітету, тимчасової спеціальної чи тимчасової слідчої комісії, визначені їх рішеннями;

10) завчасно повідомляти про неможливість бути присутнім на засіданні Верховної Ради України чи її органів керівників цих органів;

11) постійно підтримувати зв’язки з виборцями, вивчати громадську думку, потреби і запити населення, а у разі необхідності повідомляти про них Верховну Раду України та її органи, вносити пропозиції та вживати в межах своїх повноважень заходи щодо їх врахування в роботі органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій;

12) інформувати виборців про свою депутатську діяльність через засоби масової інформації, на зборах виборців періодично, але не рідше двох разів на рік;

13) розглядати звернення виборців відповідно до вимог та в порядку, встановленому Законом України «Про звернення громадян».

Народний депутат розглядає всі одержані ним пропозиції, заяви та скарги виборців, узагальнює їх, за необхідності вносить відповідні пропозиції до Верховної Ради України та її органів, а також до органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

У разі необхідності народний депутат надсилає пропозиції, заяви та скарги громадян органам державної влади, органам місцевого самоврядування та їх посадовим особам, установам та організаціям, до повноважень яких входить розгляд звернень громадян чи вирішення порушених у них питань по суті. Про результати розгляду пропозицій, заяв та скарг громадян органи та посадові особи зобов’язані повідомити громадянина, від якого надійшло звернення, і народного депутата у терміни, встановлені Законом України «Про звернення громадян»;

Читайте также:  Официальный сайт министерства по туризму и народным промыслам рд

14) проводити особистий прийом громадян у дні, визначені Верховною Радою України для роботи з виборцями.

У випадку залучення до участі у розгляді пропозицій, заяв і скарг, а також у прийомі громадян посадових осіб органів державної влади чи органів місцевого самоврядування, керівників підприємств, установ та організацій не пізніш як за три дні до початку прийому народний депутат повідомляє їх про час і місце проведення прийому, а також про орієнтовне коло питань, які мають розглядатися на прийомі;

15) здійснювати безпосередньо або із залученням своїх помічників-консультантів, представників громадськості контроль за розглядом у органах державної влади та органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях пропозицій, заяв та скарг громадян, які надійшли на його ім’я;

16) використовувати депутатські бланки лише для офіційних запитів, звернень та листів, які підписуються ним власноручно.

Источник

68. Права та обов’язки народного депутата Права народного депутата України на пленарних засіданнях Верховної Ради України

Народний депутат на пленарному засіданні Верховної Ради України має право:

1) обирати і бути обраним на посади Голови Верховної Ради України, Першого заступника і заступника Голови Верховної Ради України;

2) обирати і бути обраним до органів Верховної Ради України;

3) пропонувати питання для розгляду Верховною Радою України або її органами;

4) виступати із законодавчою ініціативою у Верховній Раді України;

5) звертатися із депутатськими запитами, вимагати відповіді на них;

6) брати участь у дебатах, ставити запитання доповідачам, головуючому на засіданні;

1. Народний депутат має право законодавчої ініціативи

Обов’язки народного депутата України

Народний депутат зобов’язаний:

1) дбати про благо України і добробут Українського народу, захищати інтереси виборців та держави;

2) бути присутнім та особисто брати участь у засіданнях Верховної Ради України та її органів, до складу яких його обрано;

3) особисто брати участь у голосуванні з питань, що розглядаються Верховною Радою України та її органами;

10) завчасно повідомляти про неможливість бути присутнім на засіданні Верховної Ради України;

11) постійно підтримувати зв’язки з виборцями, вивчати громадську думку, потреби і запити населення

12) проводити особистий прийом громадян у дні, визначені Верховною Радою України для роботи з виборцями.

Рішення про дострокове припинення повноважень народного депутата України приймається більшістю від конституційного складу Верховної Ради України (має проголосувати не менше 226 народних депутатів).

Важливими формами депутатської діяльності є депутатський запит і депутатське звернення.

Депутатський запит — це поставлена на сесії Верховної Ради України вимога народного депутата України до певних органів та посадових осіб дати офіційне роз’яснення з питань, віднесених до їх компетенції.

Депутатське звернення — це викладена в письмовій формі пропозиція народного депутата, звернена до посадових осіб державних органів, керівників підприємств, установ та організацій, здійснити певні дії, дати офіційне роз’яснення чи викласти позицію з питань, віднесених до їх компетенції.

69. Основні гарантії депутатської діяльності

Непорушність повноважень народного депутата України Ніхто не має права обмежувати повноваження народного депутата, крім випадків, передбачених Конституцією України, цим та іншими законами України.

Недоторканність народного депутата України Народний депутат не може бути без згоди Верховної Ради України притягнутий до кримінальної відповідальності, затриманий чи заарештований.

Звільнення народного депутата України від призову на військову службу

Державне страхування народного депутата України Життя і здоров’я народного депутата підлягають обов’язковому державному страхуванню за рахунок бюджетних призначень на забезпечення діяльності Верховної Ради України на суму десятирічного грошового утримання народного депутата.

Фінансування видатків, пов’язаних з депутатською діяльністю Міністерство фінансів України щомісячно зобов’язане перераховувати на рахунок Верховної Ради України не менше однієї дванадцятої частини суми бюджетних призначень на забезпечення діяльності Верховної Ради України.

Помічники-консультанти народного депутата України Народний депутат може мати до тридцяти одного помічника-консультанта.

Источник

Права і обов’язки депутатів.

Народний депутат України як член Верховної Ради України і має всі права, що забезпечують його активну участь у діяльності Верховної Ради та утворюваних нею органів, він несе відповідальність перед Верховною Радою, виконує доручення Верховної Ради та її органів. Народний депутат має право:- обирати і бути обраним до органів Верховної Ради України; – пропонувати питання для розгляду Верховною Радою України або її органами; – законодавчої ініціативи у Верховній Раді України; – ставити питання про визнання законопроекту терміновим та про винесення його – на народне обговорення або референдум;

— вносити проекти постанов, інших актів, поправки до них;

— вносити пропозиції та поправки до проектів законів та інших законодавчих актів, а також пропозиції щодо порядку голосування;

— висловлювати думку щодо персонального складу органів і кандидатур посадових осіб, які обираються, призначаються або затверджуються Верховною Радою України;

— звертатися із запитами, брати участь у дебатах, ставити запитання доповідачам, головуючому на засіданні, вимагати відповіді на запит;

— виступати з обгрунтуванням своїх пропозицій і з мотивів голосування, давати довідки; – ставити питання про недовіру складу органів, утворених Верховною Радою України, а також посадовим особам, яких обрано, призначено або затверджено Верховною Радою України;

— порушувати питання про перевірку діяльності підприємств, установ та організацій, розташованих на території України, щодо яких є дані про порушення ними чинного законодавства;

— передавати головуючому на засіданні Верховної Ради України текст свого виступу, окремої думки, заяви, пропозиції і зауваження з питань, що розглядаються Верховною Радою, для включення до протоколу і стенографічного звіту засідання.

На сукупність прав народних депутатів впливають і їх обов’язки, перелік яких закріплений чинними законами. Так, народний депутат зобов’язаний: бути присутнім та брати участь у засіданнях Верховної Ради України та її органів, до складу яких його обрано; виконувати їх доручення й інформувати про виконання цих доручень; додержуватися Регламенту Верховної Ради України та інших нормативних актів, що визначають порядок діяльності Верховної Ради та її органів; брати участь у контролі за виконанням законів та інших актів Верховної Ради України, рішень її органів.

Пленарні засідання Верховної Ради, комітетів, комісій є ефективними, якщо депутати не тільки присутні на них, але й беруть активну участь в роботі, а саме: подають пропозиції щодо порядку денного, процедур обговорення питань, виступають у обговоренні питань, проектів актів Верховної Ради, її органів, голосують тощо. У разі неможливості прибути на пленарне засідання депутат повинен завчасно повідомити про це з зазначенням причин Секретаріат Верховної Ради, голову комітету, комісії.

Серед обов’язків народного депутата Закон про статус народного депутата України першим називає його обов’язок підтримувати тісні зв’язки з виборцями, регулярно інформувати їх про свою роботу у Верховній Раді України та її органах, про роботу Верховної Ради та її органів, виконання їх рішень і про реалізацію своєї передвиборної програми (ст. 23 Закону).

98. Основні гарантії депутатської діяльності.

Чинне законодавство України не тільки надає народним депутатам широкі повноваження, але й встановлює систему гарантій депутатської діяльності. В Законі про статус народного депутата України зазначається, що “Держава гарантує депутату необхідні умови для ефективного здійснення ним депутатських повноважень. Верховна Рада України та державні органи, підприємства, установи і організації, незалежно від форм власності і підпорядкування, забезпечують умови для виконання депутатом його повноважень, а об’єднання громадян та їх органи сприяють йому в цьому” (ст. 26 Закону).

Читайте также:  Первым председателем совета народных комиссаров был фамилия

Народним депутатам України гарантується депутатська недоторканість. Це означає, що народні депутати України не можуть бути без згоди Верховної Ради України притягнені до кримінальної відповідальності, затримані чи заарештовані. Така норма Конституції України. Гарантією ефективного здійснення повноважень народним депутатом є можливість одержання ним необхідних інформаційних матеріалів, консультацій спеціалістів, використання засобів масової інформації та технічних засобів.

99. Депутатський запит і депутатське звернення.

Депутатський запит – це письмова вимога народного депутата України, яка заявляється на сесії Верховної Ради до Президента України, до органів Верховної Ради, Кабінету Міністрів України, керівників інших органів державної влади, органів місцевого самоврядування, керівників підприємств, установ і організацій, розташованих на території України, незалежно від їх підпорядкування і форм власності, дати офіційну відповідь з питань, віднесених до їх компетенції, а саме щодо фактів порушень або невиконання Конституції України, законів, постанов та інших актів, прийнятих вищими органами державної влади, а також з питань, що мають загальнодержавний характер, якщо його попередні депутатські звернення не були задоволені (п. 34 ст. 85, ст. 86 Конституції України, ст. 12 Закону про статус народного депутата).

Запит подається депутатом або кількома депутатами Голові Верховної Ради через Секретаріат Верховної Ради України. На пленарному засіданні Верховної Ради оголошується зміст і автор запиту і не менш як 1/5 голосів депутатів від конституційного складу Верховної Ради приймається рішення про доцільність направлення запиту органу чи посадовій особі, до яких його звернуто. Рішення про направлення запиту до Президента України має бути попередньо підтримано не менш як однією третиною від конституційного складу Верховної Ради. Відповідь на запит надсилається Голові Верховної Ради та депутату, який його вніс, не пізніше як у 15-денний термін з дня його одержання або у інший термін, встановлений Верховною Радою, і оголошується на засіданні Верховної Ради. Депутат має право дати оцінку відповіді на свій депутатський запит. Відповідь на депутатський запит може бути обговорена, якщо на цьому наполягає не менш 1/5 частини народних депутатів.

Депутатське звернення – це викладена у письмовій формі пропозиція народного депутата, звернена до посадових осіб, здійснити певні дії, дати офіційне роз’яснення чи викласти позицію з питань, віднесених до їх компетенції (ст. 19 Закону про статус народного депутата України). Депутатське звернення є обов’язковим для розгляду посадовими особами, яким воно адресовано, протягом не більш 10 днів з моменту одержання. Максимальний час розгляду депутатського звернення, з урахуванням продовження терміну розгляду, не може превищувати 30 днів з моменту його одержання. Депутат має право бути присутнім при розгляді надісланого ним звернення, його повинні завчасно попередити про час і місце розгляду звернення.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

Источник

Обов язки народного депутата україни

Название работы: Обов’язки народного депутата України

Предметная область: Политология и государственное регулирование

Описание: Населення України з кожним днем все більше поглинає в рутину політичних реалій. Зі шпальт газет, з телевізійних новин лунають гучні заяви політиків, коментарі до того чи іншого політичного явища чи події, звинувачення на адресу коаліційного/опозиційного політичного табору у всіх проблемах нашої держави.

Дата добавления: 2015-11-06

Размер файла: 82.5 KB

Работу скачали: 0 чел.

Національний Університет «Києво-Могилянська академія»

Реферат на тему «Обов’язки народного депутата України»

Студент 2-го курсу, група-1

Факультету Правничих наук

Ткачук Дмитро Сергійович

Розділ 2. Обов’язки народного депутата у Верховній Раді та її органах.. 6 стр.

Розділ 3. Обов’язки народного депутата перед виборцями………………..…9 стр.

Розділ 4. Обов’язки посадових осіб щодо реалізації депутатських повноважень…………………………………………………………………….стр 12.

Список використаної літератури………………………………………………стр. 16

Населення України з кожним днем все більше поглинає в рутину політичних реалій. Зі шпальт газет, з телевізійних новин лунають гучні заяви політиків, коментарі до того чи іншого політичного явища чи події, звинувачення на адресу коаліційного/опозиційного політичного табору у всіх проблемах нашої держави. За звичайних умов від політики можна було б абстрагуватися, але про політичну стабільність в нашій країні поки ще мова не йде, адже у нашій молодій державі що два роки у всіх на устах розмови чи про нові вибори чи конституційну реформу (або ж про її скасування), або ж про розпуск Верховної Ради чи прийняття вельми суперечливого нормативно-правового акту. Хтось був помічений у розкраданні державних коштів, стосовно ряду колишніх посадовців відкрито кримінальні справи. Цей перелік можна вести до безкінечності. Але хто знаходиться в центрі всіх цих подій? Адже хтось ховається за поняттями «політична партія», «Верховна Рада», «уряд»? Мова йде про суб’єктів, що творять політику, про народних депутатів України. Народним обранцям була виявлена особлива довіра щодо формування політики в державі, розвитку держави, захисту прав населення. Це неабияка відповідальність, яка передбачає виконання ряду обов’язків.

Метою цієї роботи є ознайомлення зі статусом народного депутату України, а точніше з його обов’язками, а також з проблемами, які існують в Україні при невиконанні депутатами своїх обов’язків.

Актуальність цієї теми викликана у зв’язку з невиконанням депутатами своїх обов’язків, а також з необізнаністю громадянами України серед тих вимог, які висуваються перед особою, коли вона набуває статусу народного депутата України. На основі цих знань можна визначити роль і місце народного депутата і політичній системі, а також проводити аналіз політичних подій, пов’язаних з народними представниками в стінах Верховної Ради України.

Розділ 1. Поняття народного депутата України.

Народний депутат України – представник українського народу у Верховній Раді України, який обраний відповідно до Закону України «Про вибори народних депутатів України» і уповноважений народом протягом строку депутатських повноважень здійснювати повноваження, передбачені Конституцією та законами України. Депутати покликані виражати і захищати суспільні інтереси українського народу, брати активну участь у здійсненні законодавчої, установчої, контрольної, зовнішньополітичної та інших функцій Верховної Ради України. Статус народного депутата України визначається Конституцією України, Законом України «Про статус народного депутата України».

Відповідно до Конституції України, Законів «Про вибори народних депутатів України», «Про статус народного депутата України» повноваження народного депутата починаються з моменту складення присяги та скріплення її тексту особистим підписом. Припиняються повноваження народного депутата разом з припиненням діяльності Верховної Ради України. У загальному порядку це відбувається в день відкриття першого засідання Верховної Ради України нового скликання.

Народний депутат здійснює свої повноваження на постійній основі. Кожний депутат у Верховній Раді України та її органах, членом яких він є, має один голос. Депутат, який не є членом певного органу Верховної Ради України, може брати участь у його роботі з правом дорадчого голосу, якщо інше не передбачено законом.

Основними формами реалізації повноважень народного депутата України є участь у засіданням Верховної Ради України, робота у комітетах, фракціях, групах Верховної Ради, депутатські запити і депутатські звернення. Законодавством України передбачено гарантії депутатської діяльності.

Порядок реалізації прав та обов’язків народного депутата України встановлюється Законом України «Про статус народного депутата України», Регламентом Верховної Ради України, Законом України «Про комітети Верховної Ради України» та іншими законодавчими актами [4 ; Ст. 499]

Читайте также:  Энурез у взрослых народные средства

Варто звернути увагу, що у самому тексті присяги народного депутата на вірність Україні та українському народу йдеться саме про обов’язки народного депутата, а не про права :»Присягаю на вірність Україні. Зобов’язуюсь усіма своїми діями боронити суверенітет і незалежність України, дбати про благо Вітчизни і добробут українського народу. Присягаю додержуватися Конституції України та законів України, виконувати свої обов’язки в інтересах усіх співвітчизників». Можна зробити висновок, що набуваючи статус народного депутата людина, в першу чергу, бере на себе тягар виконання ряду обов’язків.

Науковці виділяють три групи обов’язків народного депутата:

Розділ 2. Обов’язки народного депутата у Верховній Раді та її органах

У зв’язку з тим, що посада народного депутата це власне трудова діяльність невиробничого характеру у державній установі, що здійснюється відповідно до Регламенту верховної Ради, логічним є тем, що першою виокремлюється група обов’язків депутата у Верховній Раді та її органах. До цієї групи можна виокремити наступні обов’язки народного депутата України:

Отже, ясно видно, що дехто виконує свої прямі обов’язки, а дехто займається сторонніми справами. Тут виникають деякі питання: за що деякі депутати-прогульщики отримують заробітну плату, якщо вони систематично ухиляються від виконання своїх прямих обов’язків? Окремим пунктом зазначимо, що народний депутат – людина не проста, і заробітна плата у нього не проста. За урахуванням премій та надбавок загальний розмір заробітної плати народного депутата у 2007 році досягав 13500-14500 грн, відповідно у 2010 році ця сума є більшою. Ці гроші отримують однаково і депутати, які щодня являються у Верховній Раді і виконують свою роботу, так і депутати, які знаходять можливість не робити цього. Так відповідно до частини 4 статті 33 Закону «Про статус народного депутата України» народний депутат отримує заробітну плату щомісячно. Частина 5 цієї статті передбачає, що за дні, в які народний депутат без поважних причин не виконує свої депутатські повноваження, за поданням профільного комітету народним депутатам не провадяться виплати, пов’язані з виконанням депутатських повноважень. Іншими совами, у разі відсутності такого подання, депутати отримують заробітну плату в повному обсязі. Між тим, як вже було зазначено, практика роботи парламенту показує, що ряд депутатів систематично не виконують свої обов’язки. Вирішити зазначену проблему могло б запровадження оплати праці депутатів на погодинній основі.

Розділ 3. Обов’язки народного депутата перед виборцями.

Народний депутат отримує це статус саме завдяки виборцям. Він присягає на вірність українському народові, бере на себе обов’язки перед ним. Тож з ЗУ «Про статус народного депутата України» можна виділити наступні обов’язки народного депутата перед виборцями:

Все частіше останнім часом лунають розмови про повернення імперативного мандату для депутатів як Верховної ради, так і для депутатів місцевих органів місцевого самоврядування. Імперативний — значить категоричний, такий, що не припускає жодних заперечень. Мандат — значить доручення. Імперативний мандат — це доручення, сутність якого змінити не можна. Якщо перевести це значить: якщо депутат пройшов до ради за списком якоїсь партії, то має виконувати її програму, в яку повірили виборці. А якщо міняєш політичну орієнтацію, то повинен полишити раду. З однієї точки зору, імперативний мандат посилить взаємозв’язок народного депутата з виборцями. Буде реальна можливість вимагати від народного обранця практичного виконання передвиборчих обіцянок, а в ситуації, якщо обіцянки були не чим більшим, ніж популізмом, то притягнути депутати до відповідальності. Також введення імперативного мандату унеможливить «перебіжництво» з однієї партії до іншої. Але, експерти з Лабораторії законодавчих ініціатив називають ряд недоліків імперативного мандату. На їх думку збереження в нашій державі імперативного мандату є недоцільним з декількох причин:

У площині обов’язків народного депутата перед виборцями є ще одне питання, на яке варто звернути увагу. Ст. 7 Закон «Про статус народного депутата» стверджує, що депутат повинен постійно підтримувати зв’язок з виборцями, але для того, щоб реалізувати цю норму, треба вирішити деякі інші питання. Так, існуюча виборча система дозволяє формувати виборчий список таким чином, що так опиняються депутати від одного регіону. Відповідно досить високою є ймовірність, що депутат від такої партії буде або лише у регіоні, який є електоральною базою партії (що веде до «регіоналізації» партії), або у регіоні, практичні проблеми якого невідомі для депутата (що призведе до зниження ефективності взаємодії депутата з виборцями). Також варто зазначити, що фракція може не визначати порядок персонального представництва народних депутатів в округах, і відповідна бездіяльність не тягне будь-яких юридичних наслідків для фракції і депутатів, які входять до неї. Таким чином є обхідний шлях невиконання норми, що міститься в Законі.

Розділ 4. Обов’язки посадових осіб щодо реалізації депутатських повноважень

Останнім блоком обов’язків народного депутата є обов’язки щодо реалізації його повноважень. Таким чином можна назвати наступні обов’язки:

В цьому блоці обов’язків особливий інтерес становить обов’язок додержуватись вимоги трудової дисципліни та норм трудової етики. У нашій державі сформувався стереотип, що в стінах Верховної Ради не може йти мова про трудову етику, а про дисципліну тим більше. Мало не щотижня відбувається блокування трибуни, бунти і мітинги у сесійній залі. Закономірним буде питання, які ж санкції існують за порушення даної норми закону? Відповідні види дисциплінарних стягнень визначають статтями 51-52 Регламенту Верховної Ради України. Так, наприклад, народний депутат за висновком комітету, до предмета відання якого належать питання регламенту, може бути позбавлений права виступу в Верховній Раді (до 5 засідань) за виголошення образливих слів на адресу іншого депутата. За виступ на засіданні без дозволу Голови Верховної Ради встановлено відповідальність у вигляді вимкнення мікрофону без попередження. Такі санкції є недієвими, оскільки вони не запобігають викоріненню подібної поведінки у майбутньому. За відсутністю можливості реального покарання народні обранці мають можливість поводити себе так, як їм заманеться, знаючи, що покарання варте їхньої уваги. Експерти Лабораторії законодавчих ініціатив наводять шляхи вирішення даної проблеми:

Не стільки важливо знати свої права, скільки важливо знати, і головне, виконувати свої обов’язки. Народні депутати України дають присягу вірності українському народу, тим самим вони беруть на себе цілий ряд зобов’язань. Це обов’язки перед виборцями, обов’язки по виконанню роботи у Верховній Раді та профільних комітетах, а також обов’язки по виконанню своїх повноважень. Існує низка проблемних питань у діяльності народних обранців, питань, вирішення яких як залежать від самих депутатів, так і незалежних від їх волі.

Істотною перешкодою для повноцінного здійснення народними депутатами своїх обов’язків є наявність у них депутатського імунітету, а також того широкого переліку прав та пільг, якими вони користуються у зв’язку із зайнятими посадами. Очевидно, що наша держава у своєму розвитку стикнулась з ситуацією, коли суб’єкти, котрі мають здійснювати державну владу, нести на своїх плечах відповідальність, почали зневажливо ставитися до вимог нормативно-правових актів. Правовий нігілізм захлиснув ешелони влади. Все це приводить нас до думки, що в Україні прийшов час провести реформи законодавстві з метою оптимізації взаємної відповідальності держави і суспільства, народних депутатів і суспільства. Скасування ряду пільг та реформація інституту депутатської недоторканності призведе до підвищення рівня відповідальності народних обранців перед громадянами, а відтак забезпечить більшу продуктивність та ефективність діяльності парламенту.

Источник

Правильные рекомендации
Adblock
detector