Програма гуртка народного співу

ПРОГРАМА гуртка виготовлення сувенірів «НАРОДНА ТВОРЧІСТЬ»

Пропонована програма має художньо-естетичну спрямованість, яка є важливим напрямком у розвитку і вихованні. Програма передбачає розвиток у дітей художнього смаку і творчих здібностей.

Болградський районний центр дитячої та юнацької творчості Болградської районної ради Одеської області

ПОГОДЖЕНО

Болградського районного центру

дитячої та юнацької творчості

Болградської районної ради

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ відділу освіти

АВТОРСЬКА ПРОГРАМА

гуртка виготовлення сувенірів

«НАРОДНА ТВОРЧІСТЬ»

(початковий та основний рівень, 2 роки навчання)

УПОРЯДНИК:

Мірчева Іванна Кобівна

керівник гуртка декоративно-прикладного напрямку Болградського районного центру дитячої та юнацької творчості Болградської районної ради Одеської області

Пояснювальна записка

Однією з головних завдань навчання і виховання дітей на заняттях є збагачення світосприймання вихованця, розвиток творчої культури дитини (розвиток творчого нестандартного підходу до реалізації завдання, виховання працьовитості, інтересу до практичної діяльності, радості творення і відкриття для себе щось нового).

Пропонована програма має художньо-естетичну спрямованість, яка є важливим напрямком у розвитку і вихованні. Програма передбачає розвиток у дітей художнього смаку і творчих здібностей.

Завдання програми

Зміст програми

Зміст даної програми направлено на виконання творчих робіт, основою яких є індивідуальне і колективне творчість. В основному вся практична діяльність заснована на виготовленні виробів.

Навчання планується диференційовано з обов’язковим урахуванням стану здоров’я учнів. Програмою передбачено виконання практичних робіт, які сприяють формуванню умінь усвідомлено застосовувати отримані знання на практиці з виготовлення художніх цінностей з різних матеріалів. На навчальних заняттях в процесі праці звертається увага на дотримання правил безпеки праці, санітарії та особистої гігієни, на раціональну організацію робочого місця, дбайливого ставлення до інструментів, обладнання в процесі виготовлення художніх виробів.

Принципи, що лежать в основі програми:

«Від простого до складного» (навчившись елементарних навичок роботи, дитина застосовує свої знання у виконанні складних творчих робіт).

Тематика занять будується з урахуванням інтересів учнів, можливості їх самовираження. В ході засвоєння дітьми змісту програми враховується темп розвитку спеціальних умінь і навичок, рівень самостійності, вміння працювати в колективі. Програма дозволяє індивідуалізувати складні роботи: сильнішим дітям буде цікава складна конструкція, менш підготовленим, можна запропонувати роботу простіше. При цьому навчальний і розвиваючий сенс роботи зберігається. Це дає можливість застерегти дитину від страху перед труднощами, долучити без остраху творити і створювати.

Форми і методи занять

В процесі занять використовуються різні форми занять: традиційні, комбіновані і практичні заняття; лекції, ігри, свята, конкурси, змагання та інші.

А також різні методи:

Методи, в основі яких лежить спосіб організації заняття: словесний (.. Усний виклад, бесіда, розповідь, лекція і т д); наочний (показ мультимедійних матеріалів, ілюстрацій, спостереження, показ (виконання) педагогом, робота за зразком і ін.); практичний (виконання робіт по картами, схемами і ін.);

Методи, в основі яких лежить рівень діяльності дітей:

Методи, в основі яких лежить форма організації діяльності учнів на заняттях:

Вимоги до рівня підготовки учнів

В процесі занять педагог спрямовує творчість дітей не тільки на створення нових ідей, розробок, а й на самопізнання і відкриття свого «Я». При цьому необхідно домагатися, щоб і самі учні могли усвідомити власні задатки і здібності, оскільки це стимулює їх розвиток. Тим самим вони зможуть усвідомлено розвивати свої розумові та творчі здібності.

В результаті навчання в гуртку по даній програмі передбачається, отримання основних знань та умінь:

Перевірка засвоєння програми проводиться у формі співбесіди з учнями в кінці навчального року, а також участю в конкурсах, виставках.

В результаті навчання за даною програмою учні:

дрібну моторику рук, художній смак, творчі здібності та фантазію;

Програма гуртка розрахована на роботу з вихованцями віком 5-18 років. Вона передбачає навчання дітей у групах початкового та основного рівнів і розрахована на 2 роки навчання: початковий рівень — 216 годин на рік, основний рівень — 216 годин. Заняття проводяться відповідно по 6 годин на тиждень.

На заняттях початкового рівня вихованці знайомляться з культурою українського народу, історією народної творчості різних видів. Вони здійснюють перші кроки у традиційних українських промислах вишивки, розпису, ліплення, бісероплетіння тощо. Програмою передбачено ознайомлення вихованців з особливостями позашкільного закладу,правилами поведінки під час занять, вимогами техніки безпеки, організацією робочого місця, а також правилами збирання, сортування та зберігання різноманітних матеріалів для роботи в гуртку.

На заняттях основного рівня учні закріплюють набуті навики та вміння, опановують нові. Вони самостійно складають план роботи над виробом, працюють з ескізами, кресленнями, поглиблюють й удосконалюють знання за розділами шкільних програм трудового навчання.

Для вихованців дуже корисними є екскурсії до місцевих музеїв, зустрічі з народними умільцями.

У програмі передбачено індивідуальну роботу з вихованцями згідно Положення про порядок організації індивідуальної та групової роботи в позашкільних навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти.

Початковий рівень (перший рік навчання)

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

Источник

Адаптована програма вокального колективу «Пісенне сузіря», на підставі рекомендованої Міністерством освіти та науки України програми «Вокальний спів» автора автора Мисик Т. Д. (протокол № 3 от 21. 06. 2007 г.)

ДЗЕРЖИНСЬКИЙ МІСЬКИЙ ВІДДІЛ ОСВІТИ

ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА – ІНТЕРНАТ І – ІІІ СТУПЕНІВ

ДЗЕРЖИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Адаптирована программа вокального колективу

на підставі рекомендованої Міністерством освіти та науки України програми «Вокальний спів» автора автора Мисик Т. Д.

Читайте также:  Ноты пастушок румынская народная песня

( протокол № 3 от 21. 06. 2007 г.)

на засіданні методичної ради

міського відділу освіти

Дзержинської міської ради

Протокол №_____від______2011 г.

на засіданні методичного обєднання

ЗОШ – інтернату І – ІІІ ступенів

Дзержинської міської ради

Протокол №_____від______2014 г.

Директор ЗОШ-інтернату __________

Програма роботи колективу естрадної пісні є надзвичайно актуальною, оскільки сучасна естрадна пісня стала найпопулярнішим музичним жанром. Під час занять у колективі діти отримують необхідні знання у галузі світової та української культури, акторські навички та навички вільного спілкування з аудиторією, уміння досконало володіти голосовим апаратом.

Метою програми є формування компетентностей особистості засо бами естрадної пісні.

Основні завдання полягають у формуванні таких компетентностей:

Пізнавальної, що забезпечує ознайомлення з кращими зразками світової

музичної культури; оволодіння музично-теоретичними знаннями.

2. Практичної, що сприяє формуванню навичок естрадного вокалу.

3. Творчої, що забезпечує підвищення майстерності використання основних

якостей співочого голосу; формування музично-естетичного смаку та

розширення загального світогляду, виховання гармонійно розвиненої

особистості; пошуку нових підходів до колективної імпровізації.

4. Соціальної, що сприяє вихованню громадянської свідомості,

національної гідності через виконання кращих творів вітчизняної

музики; формуванню навиків професійної взаємодії в колективі,

прагненню до створення комфортного, доброзичливого клімату.

До колективу входять вихованці віком від 6 до 18 років. Приймаються усі бажаючі. При зарахуванні до колективу у них перевіряються музичний слух, голос, відчуття ритму, музична пам’ять, грудний і головний регістри.

Специфіка роботи колективу передбачає теоретичне ознайомлення вихованців з основними музичними, літературними та вокальними знаннями, практичну роботу зі створення художнього образу, основ сценічного руху та ритміки. При викладанні теоретичного матеріалу використовуються такі методи роботи як розповідь, пояснення, бесіда, демонстрація тощо.

(1 година на тиждень), в групі початкового та основного рівня – 34 години

(1 година на тиждень), в групі вищого рівня – 67 (2 годин на тиждень).

Завданням керівника є навчання правильному співу у всьому його комплексі: звукоутворення, ведення звуку, дихання, дикція. Під час роботи над чистотою інтонування одночасно слід вчити легкості, дзвінкості та звукочастотному вібрато, натуральності звучання голосу. Слід розкривати творчу індивідуальність виконавця, прищеплювати культуру співу, оберігати дітей і підлітків від манірності й наслідування чи дублювання майстрів естради.

Вокальна робота повинна проводитися на доступному музичному матеріалі. При роботі над вокалом під музичний супровід необхідно урівноважувати звучність. При цьому спів без мікрофону або зовсім недопустимий, або допустимий при малій гучності фонограми, інакше можливе форсування голосу виконавця. Неправильне вокальне виховання, недотримання гігієни співочого голосу шкідливо впливає на стан голосового апарата та естетичний розвиток як виконавців, так і слухачів. Увесь процес постановки та зміцнення голосу, вирівнювання регістрів має бути надзвичайно обережним і поступовим і, бажано, проводитися під контролем лікаря – фоніатора. Керівник гуртка має бути добре обізнаним з анатомією і фізіологією дихального та голосового апарата людини.

Пісня — не тільки музично-вокальний твір, але й літературний. Тому вихованці мають знати будову пісні, як літературного твору, як сфери емоційного життя людини, уміти емоційно переводити зміст тексту пісні у відповідні форми виразності.

Оскільки естрадний жанр вимагає видовищності, особливе значення має робота над сценічним оформленням репертуару. При цьому використовується все для найповнішого розкриття художнього образу: пластика (танець або його елементи), світло, театралізована дія тощо. Сценічним оформленням номерів найкраще займатися після засвоєння музично-вокального матеріалу.

Слід домагатися свободи та невимушеності музично-рухових вправ. Окрім ритміки, необхідно проводити заняття з вивчення елементів сценічної дії у різних вправах, іграх, етюдах. Основне завдання — розвиток спостережливості, вольових якостей, уяви, творчої ініціативи, емоційної чутливості художньої вигадки. При підготовці концерту потрібно врахувати, що дія має бути динамічною, без обтяжливих пауз і великої кількості слів ведучих. Швидкі мелодії слід чергувати з повільними. Бажано об’єднувати весь концерт єдиною позитивною ідеєю, сценарієм або створювати концерт-виставу. У такому випадку є можливість говорити про створення театру пісні або театру естради. Важливе значення у сприйнятті виконавця глядачами має його зовнішній вигляд, а тому учні мають знати історію розвитку костюму, зокрема, сценічного, відмінність його від побутового та святкового. Слід ознайомити їх з декоративною косметикою, пояснити поняття «імідж співака».

Для успішної діяльності колективу дуже важливою є самостійна робота учнів, свідома, наполеглива, копітка праця. Учні повинні знайомитися з вітчизняною та зарубіжною класичною музикою, історичним розвитком естради, джазом, масовою піснею, творчістю композиторів, поетів-піснярів і виконавців. Слід організовувати регулярні відвідування концертів з наступним обговоренням.

Вибір репертуару для колективів естрадної пісні — одне з головних завдань керівника, адже правильно підібраний репертуар сприятиме творчому зростанню колективу, визначить його творче обличчя, дозволить вірно розв’язувати виховні завдання. Репертуар повинен бути художньо якісним, сучасним, відповідати віковим особливостям виконавців, загальнолюдським морально-естетичним цінностям. Музичні стилі, манери та стилі виконання пісень повинні відповідати сюжету творів, індивідуальності учнів, їхнім вокальним та акторським здібностям, бути сучасними та модними. Створюючи репертуар, слід керуватися наступними принципами: художньою цінністю, виховним значенням, доступністю музичного та літературного тексту, різноманітністю жанрової й музичної стилістики, мелодійністю, цікавістю, романтичністю, відповідністю віку виконавців, ритмічністю та рухливістю, логікою компоновки концертної програми або сольного виступу окремого виконавця.

Для естетичного виховання учнів, розширення їхнього світогляду велике значення мають зустрічі з композиторами, професійними музикан-тами та виконавцями, відвідування концертів, участь у різноманітних фестивалях і конкурсах.

У програмі передбачено індивідуальну роботу з вихованцями згідно Положення про порядок організації індивідуальної та групової роботи в позашкільних навчальних закладах, яке затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 11. 08. 2004, № 651.

Перевіркою знань, умінь і навичок учнів є публічні виступи спочатку для батьків і друзів, потім творчі звіти й концерти, участь у конкурсах і фестивалях, виступи по радіо та телебаченню. Вокальний спів сприяє координуванню слуху, голосу. розвитку вокально-технічних навичок, розвитку дихан­ня, гнучкості голосу.

Керівнику гуртка необхідно (враховуючи особливості вікової фізіології та психології дітей) підтримувати та за­охочувати прагнення гуртківців до самостійного музику­вання та створення власних пісень.

Корисно практикувати індивідуальне виконання та інсценізації пісень і виконання ритмічних рухів під музику.

Програма гуртка ознайомить вихованців з дитячими та юнацькими естрадними вокальними творами для солістів та ансамблю .

• розвиток співочого дихання;

• розширення діапазону голосу;
• спів без супроводу;

• спів в ансамблі (злагоджено, врівноважено).

1 група — завдання спеціального розвитку:

• формування навичок співочої установки;

• різнобічний розвиток вокально-хорового слуху;

• роз виток мислення;

• формування музичної пам’яті;

• навчання використання під час співу м’якої атаки;

• формування навичок співочої емоційності, співочої виразності;

• розвиток співочого дихання;

• роз ширення діапазону голосу;

• спів без супроводу.

2 група — завдання формування якостей особистості:

• Ціннісне ставлення до праці, природи, до людей, держави, суспільства

• Форма проведення комбінована. Кожне заняття включає теоретичний

матеріал, практичну роботу. Влітку роботу гуртка можна

продовжувати за про­грамою або працювати за окремими темами.

• Програмою передбачено індивідуальні години на­вчання з

обдарованими дітьми або дітьми, які відстали від програми з поважних

Источник

Програма гуртка народного співу

ПРОГРАМА ХОРЕОГРАФІЧНОГО ГУРТКА

Читайте также:  Повышенная чувствительность головки лечение народными средствами

Хореографічне мистецтво є багатющим джерелом збагачення особистості. Завдяки систематичній хореографічній освіті та вихованню учні набувають не тільки професійні навички, а збагачуються розвитком цілого комплексу рис: почуттям колективізму, працьовитості, витримки, чуйності, милосердя, що дуже важливо на життєвому шляху. Програма хореографічного гуртка розроблена на один навчальний рік для танцювальних гуртків Палацу (будинку, центру) дитячої та юнацької творчості. Пропонована програма початкового рівня передбачає засвоєння основ хореографічного мистецтва дітьми без вікового обмеження. Основне завдання програми – задовольнити зацікавленість дітей у вибраному виді мистецтва, дати вихованцям початкову хореографічну підготовку, сприяти розвитку музикальності, почуттю ритму, формуванню основних рухових навичок, які дадуть змогу дитині визначитися в подальшому хореографічному навчанні. Програма складається з основних розділів: основи музичного руху, елементи рухів екзерсису класичного та народно-сценічного танцю. танцювальні етюди та танці, а також відомості з народознавства. Пропонований обсяг змісту програми забезпечує набуття учнем основних знань і навичок із хореографічного мистецтва, які надалі можна застосовувати як у побуті, так і в сценічній діяльності. У практичній роботі доцільно навчальні години розподілити по семестрах, орієнтуючись на навчально-тематичний план.

Організаційна та навчально-виховна робота

Хореографічний гурток може об’єднувати всіх бажаючих, але фізично здорових дітей. Групи формуються без вікового обмеження, оскільки дана програма орієнтована на перебування вихованця в гуртку один рік для загальної обізнаності та елементарного оволодіння ним загальнодоступними танцювальними елементами. Якщо вихованець виявить зацікавленість у продовженні свого навчання, він може продовжити його в колективі з певного виду хореографічного мистецтва. Заняття проводяться з розрахунку 2 години х 2 на тиждень. Всього 144 години протягом навчального року. Оскільки в групах даного гуртка можуть бути діти різного віку, то керівник може поділити їх на підгрупи за віковою ознакою. Якщо діти починають займатися вперше в танцювальному гуртку в 10-12 років, для них залишається програма підготовчих вправ першого року навчання, але танцювальні етюди, постановки можуть бути більш складними за змістом на відміну від дітей віком до 7-8 років. В одній групі повинно бути не більше 15 чоловік. Заняття проводяться в залі, обладнаній станками. Зала повинна бути чистою, світлою, добре провітреною; підлога – дерев’яною. Рояль (піаніно) повинен бути настроєний і поставлений так, щоб концертмейстер міг бачити вихованців. Крім зали необхідно мати окрему кімнату для переодягання дітей. (Станок – гладко відполіровані палки, прикріплені до стін кронштейнами на відстані приблизно 80-100см від підлоги і 30см від стіни, паралельно підлозі). Пропонована програма передбачає систематичний і послідовний розвиток усіх вихованц ів

Основи музичного руху

Екзерсис класичного танцю

Відомості з народознавства

Танцювальні етюди та танці

І. Основи музичного руху (20 год.)

— вільне розміщення на площині;

— вслуховування в музичне звучання;

ІІ. Елементи екзерсису класичного танцю (16 год.)

(Обличчям до станка):

— поняття про робочу та опорну ногу;

— вправи на розвиток м’язового відчуття (розслаблення та напруга різних м’язових груп);

— Демі пліє по 1,2,3 позиціях;

— Релеве по 1-й позиції;

— положення Ку де п’є (вперед, назад);

ІІІ. Елементи екзерсису народно-сценічного танцю (10 год.)

(Обличчям до станка):

— притупи в положенні паралельно розташованих

— ступнів (одинарний, подвійний); переступання на кожну 1/8;

— підготовка до вірьовочки;

— підготовка до вихилясника;

— 2. Позиції рук (підготовча, 1, 2).

— 4. Положення рук на поясі за край спіднички в парі.

— 5. Стрибки звичайні, з підгинанням ніг (у позиції паралельно розташованих ступнів).

— 6. Легкі стрибки на одній нозі (друга – в положенні ку де п’є).

Читайте также:  При сахарном диабете болят ноги что делать народные средства

— 7. Приставний бічний крок.

— 8. Крок убік із присіданням у 3-ю позицію.

— 1. Танцювальний крок (па марше).

— 3. Залітний крок. Крок «Веснянка».

— 4. Різновиди бігу (нога позаду взахліст, вперед, витягуючи коліно тощо).

ІV. Відомості з народознавства (10 год.)

Основні жанри українських народних танців: хороводи, побутові, сюжетні. Побутові танці, їх основні групи. Різдвяна тема в українських танцях.

V. Танцювальні етюди та танці (16 год.)

«Вовк та семеро козенят», «Курчата», «Музичні змійки», «Метелиця». Масові танці: «Козачок», «Веселі гуцулята».

І. Основи музичного руху (10 год.)

ІІ. Елементи екзерсису класичного танцю (16год.)

(обличчям до станка):

— демі пліє в поєднанні з батман тандю;

— батман жете в усіх напрямках;

— ронд де жамб партер (по точках);

ІІІ. Елементи народно-сценічного танцю (20 год.)

(обличчям до станка):

— па де гаже (зв’яуючий крок);

— положення рук в українському танці;

— стрибки: соте, шонжман де п’є.

ІV. Відомості з народознавства (10год.)

— зустріч весни на Україні. Свято Івана Купала;

— хороводи на тему природи з використанням розваг

— («Марена».«А вже весна» та інші)

V . Танцювальні етюди та танці (16 год.)

— «Наш друг – Буратіно»

Орієнтовні вимоги до знань і вмінь вихованців на кінець першого року навчання Вихованці повинні знати:

Вихованні повинні вміти:

— виконувати танцювальні вправи, поклони.

Програма гуртка початкового рівня навчання

Хореографія як вид музично-ритмічного виховання є важливим засобом навчання дітей вмінню емоційно відгукуватися на музику, розвитку сприймання музичних образів. Хореографія розвиває у дітей дошкільного віку вміння естетично ставитися до краси оточуючого світу, гармонії, творчості; допомагає формувати емоційно-ціннісне ставлення до навколишнього. Завдяки заняттям з хореографії діти вчаться вразливості, грації, вишуканості.

Змістом роботи гуртка « Веселка » є:

1. Діяльність сприймання і ознайомлення з особливостями музично-хореографічного мистецтва, зі спеціальною «мовою» музично-рухового образу.

2. Дитяча художньо-практична діяльність у двох її проявах – музично-хореографічного виконавства і виконавської музично-хореографічної творчості.

Принципи, за якими будується робота гуртка « Веселка » :

1. Принцип сенситивності для шкільного віку для музично-рухового розвитку, єдності розвитку, освіти, виховання і навчання. Своєчасне залучення дітей до хореографічної діяльності.

2. Принцип ампліфікації дитячого розвитку. Збільшення можливостей розвитку через розширення дитячих мистецьких діяльностей за рахунок гуртка з хореографії « Веселка ».

3. Принцип природовідповідності. Актуалізація дитячої активності. Урахування вікових можливостей та індивідуальних природних задатків.

4. Принцип єдності культури і освіти, орієнтування на національні пріоритети освіти дітей в Україні. Коріння розвитку, освіченості людини – у надбаннях людської культури. Зміст освіти ґрунтується передусім на вітчизняних надбаннях.

5. Принцип особистісно орієнтованої та індивідуально-диференційованого підходу до дитини у процесі занять гуртка. Орієнтація на особистісні, вікові особливості дітей, статеві відмінності хлопчиків і дівчаток, індивідуальні виконавські можливості, розвиток здібностей, інтересу до мистецтва, здатності захоплюватися танцем.

6. Принцип узгодження занять колективних, підгрупою, парних та індивідуальних.

Метою роботи хореографічного гуртка « Веселка » є:

1. Сприяння індивідуальному становленню особистості під впливом цінностей хореографічного мистецтва у процесі власної мистецько-практичної діяльності, взаємодії з педагогом і дитячим колективом.

2. Формування елементарних основ хореографічної культури.

3. Збалансування у дитині фонду її бажань з інтересами, смаками, любов’ю до мистецтва танцю, потребою у репродуктивно-продуктивному танцюванні, у виконанні танців для себе і для інших.

4. Збалансування фонду її можливостей з музично-хореографічними здібностями, уявленнями про хореографічну діяльність, танцювальними навичками, творчими уміннями, елементарними знаннями і поняттями щодо мистецтва танцю.

Елементи народного танцю. Вивчення основних рухів.

Відпрацювання вивченого. Підсумок роботи.

1. Вступне заняття.(4 год)

Знайомство з групою,планом роботою на рік.

Правила поведінки в колективі.

Інструктаж з техніки безпеки.

Танець в житті людини.

— Вправи на напруження та розслаблення тіла

— Вправи для розвитку гнучкості плечового і поясового суглобів

— Вправи на зміцнення мязів черевного преса

— Вправи на поліпшення гнучкості хребта

— Вправи на поліпшення тазостегнового суглоба і еластичності мяз стегна

— Вправи на поліпшення гнучкості колінних суглобів

— Вправи для розвитку розверну тості ніг і танцювального кроку

— Вправи на виправлення постави

— Вправи для розвитку і праці кистів рук

— Вправи для розвитку і вирівнювальності ступні

— «жабка»- вправа на гнучкість

— «Гойдалки» – вправи на розвиток ступні

3. Вправи екзерсису.

Ва tt е ment tendu е n tournant е n d е h о rs і е n d е d а ns на ¼. ( вивчаємо біля станка)

Ва tt е ment tendu j е t е е n tournant е n d е h о rs і е n d е d а ns на ¼.(вивчаємо біля станка)

Rond de j а mb е на 45° е n d е h о rs і е n d е d а ns на всій стопі.

Dеmі rоnd de jаmbе.

Ва tt е m е nt f о ndu :

— із р l іе- r е l е v е і d е m і r о nd de j а mb е на 45° на всій стопі;

Ваttеmеnt frappe на півпальцях.

Ваttеmеnt double frappe із закінченням у dеmі-рlіе.

Ре t і t b а tt е m е nt sur l е со u d е-ріе d на пів пальцях.

— «На лісовій галявині»

— «Моя танцювальна пара»

— «На сонечко погляну»

— «Пісенька мого колективу»

5. Елементи народного танцю. Вивчення основних рухів.

Источник

Правильные рекомендации